Belgrad tarihinde neler olmuş?

Sırbistan’ın başkenti ve en büyük kenti olan Belgrad, Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği platoda kurulmuştur. 1,2 milyonluk merkez nüfusu ve 1,7 milyondan fazla motropolitan nüfusuyla Güneydoğu Avrupa’nın en büyük şehirlerinden biridir. Belgrad’ın kurulduğu alan Prehistorik Avrupa’nın en büyük kültürü olan Vinca kültürünün MÖ 6.yy dönemlerinde doğduğu yerdir. Antik dönemde kentin bulunduğu alanda Trak-Daç kabilesi olan Singiler yerleşmişken MÖ 279’dan sonra da Keltler bölgeye gelip Singidun adını vermiştir. Romalılar tarafından şehir hakları ile ödüllendirilen Belgrad 520’li yılların başlarında sürekli Slav akınına uğramıştır. Stratejik konumu nedeniyle şehir antik çağda sayısız doğu ve…

Devamı...

Sırbistan tarihinde neler olmuş?

Sırbistan ya da resmi adıyla Sırbistan Cumhuriyeti Balkanlar’da yer alan bir devlet… Sırbistan-Karadağ’ın ayrılmasıyla oluşuyor. Kuzeyinde Macaristan, batısında Hırvatistan, Bosna Hersek ve Karadağ, güneyinde Makedonya ve Kosova, doğusunda Bulgaristan ve Romanya yer alıyor. Osmanlı İmparatorluğu’ndan bağımsız lığını almış olup 420 yıl Osmanlı toprağı olarak kalmış…Eski Yugoslavya’nın bir arada kalan iki parçası olan Sırbistan ve Karadağ’ın oluşturduğu Sırbistan-Karadağ Devlet Birliği 21 Mayıs 2006’da Karadağ’da düzenlenen referandum ile ortadan kalktı. Resmi dili Sırpça olup, azınlık dilleri Macarca, Makedonca, Boşnakça, Hırvatça, Karadağca olarak konuşuyorlar. Sırpların büyük çoğunluğu Ortodoks Kilisesi’ne bağlılar. Aralarında katolik ve…

Devamı...